Hyppigt stillede spørgsmål og svar

Hvad er Bluetooth®?

Bluetooth er navnet på en trådløs teknologistandard, der giver mulighed for, at forskellige typer elektroniske enheder kan arbejde sammen via kortdistanceradiobølger. Som følge af den trådløse Bluetooth-teknologis alsidighed har ikke alle aktiverede enheder samme profil. Hondas håndfri telefonsystem er kompatibelt med Bluetooth-aktiverede telefoner, der har en håndfri profil. Standarden giver mulighed for, at en lang række enheder kan kommunikere med hinanden med minimal brugerindsats.

Hvordan ved jeg, om min telefon kan fungere sammen med Hondas håndfri telefon?

Klik her for en liste over Bluetooth-aktiverede telefoner, der fungerer sammen med Hondas håndfri telefon.

Hvordan indstiller jeg min telefon til at fungere sammen med Hondas håndfri telefon?

Klik på linket til Parringsvejledning for at finde ud af, hvordan du indstiller (eller “parrer”) din telefon med din bil.

Hvordan besvarer jeg et opkald ved hjælp af Hondas håndfri telefon?

Når parringen er fuldført, skal din telefon blot være i bilen og være tændt. Du kan nu besvare opkald uden at røre ved telefonen.

  1. Tryk på og slip knappen “Tal” på rattet. Lydsystemet skifter automatisk til håndfri tilstand. Du kan begynde at tale.
  2. Tryk på knappen “Tilbage” på rattet, når samtalen er slut.

Hvordan ringer jeg op ved hjælp af Hondas håndfri telefon?

Når parringen er fuldført, skal din telefon blot være i bilen og være tændt. Du kan nu ringe op uden at røre ved telefonen.

  1. Tryk på og slip knappen “Tal” på rattet. Lydsystemet skifter automatisk til håndfri tilstand.
  2. Sig “call” (ring op). Køretøjet spørger om, hvilket navn eller nummer du ønsker at ringe til.
  3. Tryk på og slip knappen “Tal” på rattet og sig det nummer, du ønsker at ringe til. Køretøjet bekræfter nummeret og siger “say CALL, DIAL, or CONTINUE to add numbers” (Sig RING TIL, RING OP eller FORTSÆT for at tilføje numre).
  4. Tryk på og slip knappen “Tal” på rattet, og sig “call” (ring til). Telefonen ringer derefter til nummeret.
  5. Efter samtalen trykker du på knappen “Tilbage”. Lydsystemet vender automatisk tilbage til den tidligere tilstand.

Det virker som om mit batteri blive brugt hurtigere, når jeg bruger Bluetooth.

Batteriets ydelse afhænger af mange faktorer, inklusive de funktioner og/eller indstillinger, du vælger og bruger, herunder Bluetooth. Brug af Bluetooth-funktionen kan for nogle telefoner betyde, at batteriet aflades; du kan derfor slå Bluetooth-funktionen fra, når du ikke bruger den, for at bevare batteriets styrke.

Hvad er Bluetooth Lyd?

Bluetooth Lyd er muligheden for at spille trådløs musik gennem din bils lydanlæg ved at benytte en Bluetooth enhed. Du skal først parre din musikenhed med Bluetooth Hondas håndfri telefon systemet. Derefter kan du spille din musik gennem bilens lydanlæg.

Hvordan kan jeg vide, om min enhed vil fungere?

Enheden skal have A2DP Bluetooth profilen, og den skal være opført som “tilladt” for “Bluetooth Lyd” funktion på enhedens kompatibel-liste.

Kan jeg benytte knapper på center-stacken (afspil, pause, frem, spring over) til at kontrollere min kompatible Bluetooth lydenhed?

Enheden skal have AVRCP Bluetooth profilen, og den skal være opført som “tilladt” for “Bluetooth Lyd” funktion på enhedens kompatibel-liste.

Hvad sker der hvis min musikenhed ikke har de nødvendige Bluetooth profiler? Kan jeg stadig spille musik gennem bilens lydanlæg?

Hvis du har en USB-tilslutning til din musikenhed, kan du oprette forbindelse til din enhed ved at benytte USB-drevet.

Hvilken form for lydkvalitet kan jeg forvente mig af Bluetooth lydfunktionen?

Musikkens lydkvalitet vil variere afhængig af enhed, netværk og musikfiler.